Fredsbevegelsen Fyllesjuk i Folkedrakt er et uhåndgripelig undergrunnsfenomén, men noen faste holdepunkter har vi jo likevel:

Bandmedlemmene er ambulerende både som gruppe og hver for seg, reiser land og strand rundt og dukker opp der du minst venter det.